Privacyverklaring KoBra

U heeft er recht op dat Stichting KoBra zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Om de KoBra-doelstellingen te bereiken hebben wij natuurlijk gegevens nodig van de aan KoBra deelnemende bedrijven en de vaste contactpersonen die namens deze bedrijven aan KoBra deelnemen. Deze gegevens verstrekt u aan KoBra via de aanmeldingsformulieren die u ontvangt voor de KoBra-activiteiten.

Denk aan:

 • Bedrijfsnaam en adresgegevens
 • Uw functie
 • Naam van u en uw partner
 • Geboortedatum van u en uw partner
 • Paspoortnummer van u en uw partner
 • Geboorteplaats van u en uw partner
 • Uw bedrijfs-emailadres en indien gewenst uw privé-emailadres en/of dat van uw partner
 • Het telefoonnummer van uw bedrijf en uw mobiele nummer

Waarom is dit nodig?
Stichting KoBra heeft deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om:

 • uw reserveringen voor KoBra-activiteiten te kunnen regelen. Ten behoeve hiervan worden uitsluitend de strikt noodzakelijke gegevens verstrekt aan Theaters Tilburg.
 • u te informeren via digitale de KoBra-nieuwsbrief.
 • kaarten voor voorstellingen en dergelijke naar u op te kunnen sturen.
 • u per mail of per post te kunnen informeren over wijzigingen in de activiteiten.
 • uw vlucht en hotelkamer voor de (buitenlandse) KoBra-reis te kunnen boeken. Ten behoeve hiervan worden uitsluitend de strikt noodzakelijke gegevens verstrekt aan andere organisaties, waarmee duidelijke afspraken worden gemaakt over het gebruik van deze gegevens.
 • u op de website een overzicht te kunnen geven van de deelnemers aan KoBra. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor de KoBra-deelnemers die hiervoor een toegangscode ontvangen.
 • voor u het ‘smoelenboekje’ te maken voor de KoBra-reis.

 

Beeldmateriaal
Als extra service voor de deelnemers wordt er beeldmateriaal gemaakt bij de besloten KoBra-activiteiten. Deze beelden worden geplaatst op het alleen voor deelnemers toegankelijk deel van de website. U heeft het recht om te vragen om beeldmateriaal te verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting KoBra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden uit onze        bestanden verwijderd zodra u uw deelname aan KoBra heeft beëindigd.

Delen met anderen
Stichting KoBra verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als KoBra-deelnemer kunt u bij KoBra de volgende gegevens opvragen van de andere KoBra-deelnemers: bedrijfsnaam en adres en naam van de vaste KoBra-deelnemer en zijn of haar emailadres. Deze gegevens mogen in geen geval voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Beveiliging
Stichting KoBra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, laat het ons dan weten.

Uw websitebezoek
Stichting KoBra gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met kobra@theaterstilburg.nl of bellen naar Jeanet van der Horst: 013-5490321.

 

April 2018

Exclusieve activiteiten