Welkom bij KoBra!

De perfecte match tussen cultuur en bedrijfsleven
Culturele organisaties en het bedrijfsleven hebben elkaar nodig; hun samenspel bevordert het maatschappelijk leven in de stad en de aantrekkingskracht van de economische activiteiten in de regio.

In een samenwerkingsverband tussen een aantal Midden-Brabantse ondernemingen en Theaters Tilburg is de Stichting Kunst & Onderneming Brabant (KoBra) opgericht. KoBra biedt uw bedrijf uitstekende mogelijkheden voor relatiemanagement bij Theaters Tilburg: een culturele omgeving met een chique en eigentijdse uitstraling. Zo komt Stichting KoBra in belangrijke mate tegemoet aan de wens van bedrijven om op informele wijze in een ongedwongen sfeer in contact te treden met andere bedrijven in de regio.
KoBra organiseert jaarlijks een aantal exclusieve activiteiten in Theaters Tilburg waarbij de deelnemende bedrijven de gelegenheid krijgen om relaties op te bouwen en te verstevigen. Daarnaast organiseert KoBra jaarlijks een culturele reis voor de directies van de deelnemende bedrijven.
Jaarlijks wordt een percentage van de deelnemersbijdrage opzij gezet voor de sponsoring van cultuur.

over kobra