KoBra-Cultuursponsoring

 

Jaarlijks wordt 25% van de deelnemersbijdrage besteed aan cultuursponsoring. Met een deel van dit bedrag worden internationale topvoorstellingen in Theaters Tilburg mogelijk gemaakt. Een ander deel is met name bestemd voor regionale culturele initiatieven die KoBra een warm hart toedraagt. Als KoBradeelnemer geniet u van tegenprestaties zoals toegangskaarten voor u en uw relaties.

KoBra-sponsoring 2021

In 2021 levert KoBra een bijdrage aan de volgende activiteiten:

KoBra-sponsoring 2020

In 2020 leverde KoBra een bijdrage aan de volgende activiteiten:

 • Happy Bachdag, geannuleerd, vindt waarschijnlijk plaats in 2022.
 • Het Bevrijdingsconcert in de Piushaven, geannuleerd.
 • Muziektheater Hier adem ik vrij, verzet naar 2022.
 • Project Mens Machine & Muziek in Textielmuseum, geannuleerd.
 • Project Dankraam
 • Young Classical Award, geannuleerd.
 • Zomerprogrammering Theaters Tilburg.
 • Festival Circolo, geannuleerd, verplaatst naar oktober 2021.
 • Herdenkingsconcert Souvenir, geannuleerd.
 • Oogstfeest van De Kwekerij.
 • Project Boys wont’t be boys, geannuleerd, verzet naar 2021.
 • Kinderfestival Spruit in het Paleis, geannuleerd, verzet naar 2021.

Criteria KoBra-sponsoring

Sponsoraanvragen aan KoBra kunnen in principe worden ingediend voor culturele projecten gericht op de podiumkunsten, bij voorkeur met een relatie naar Theaters Tilburg. De projecten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria/uitgangspunten:

 • publieksbereik
 • betekenis voor de stad, draagvlak
 • reële en sluitende begroting
 • de bijdrage van KoBra is in belangrijke mate bepalend voor de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie van het initiatief
 • artistiek niveau

Een sponsoraanvraag kan zowel worden ingediend door amateur- als door professionele gezelschappen. Indien er een bedrag beschikbaar wordt gesteld dan geldt de volgende voorwaarde:

 • binnen een maand na de datum van uitvoering dient de aanvrager een kort verslag met een eindafrekening op te sturen naar KoBra.