Kennismaken met KoBra?

Deelnemen op invitatie

Naast het reguliere KoBra-deelnemerschap is het invitatie-deelnemerschap ontwikkeld. Dit deelnemerschap staat open voor jonge en of startende ondernemers die kennis willen maken met KoBra, maar zich nog niet direct willen vastleggen. Op invitatie kan de deelnemer tegen een gereduceerd tarief kennis maken met hetgeen KoBra te bieden heeft. 

Deelname op basis van invitatie staat open voor bedrijven in Midden Brabant die nog niet deelnemen, of nog niet eerder aan KoBra hebben deelgenomen.

 • Het bestuur bepaalt welke bedrijven en/of organisaties een invitatie ontvangen. Een bedrijf kan een verzoek indienen om op basis van invitatie deel te nemen aan KoBra.
 • Het bestuur stelt een maximum aan het aantal deelnemers dat op deze wijze kan deelnemen. Voor 2017 gaat het om maximaal 5 deelnemers.
 • De deelnemers op invitatie verbinden zich voor een periode van twee jaar aan KoBra. Uiterlijk drie maanden voor het einde van deze periode wordt met de deelnemer besproken of het deelnemerschap kan worden omgezet naar een regulier KoBra-deelnemerschap.
 • Het bestuur kan besluiten om het deelnemerschap op invitatiebasis voor 2 jaar te verlengen.
 • Indien gewenst kan de deelnemer eerder besluiten om het deelnemerschap op invitatiebasis om te zetten in een regulier deelnemerschap.
 • De hoogte van de jaarlijks te betalen bijdrage is voor 2017/18 vastgesteld op € 3.000 excl. btw.
 • 25 % van deze bijdrage wordt besteed aan sponsoring van cultuur en met name aan de podiumkunsten in Tilburg.
 • De deelname staat geregistreerd op naam van het bedrijf, vertegenwoordigd door de directeur of één der directieleden.

Wat bieden we u als invitatie-deelnemer?
De invitatie-deelnemers krijgen toegang tot KoBra, een van de belangrijkste en netwerken van Midden-Brabant. Regelmatig ontvangt u uitnodigingen voor de culturele activiteiten die door KoBra worden georganiseerd.

 • Het KoBra-seizoen wordt geopend met culturele en culinaire activiteit waarvoor de deelnemers en hun partner worden uitgenodigd.
 • Elk jaar organiseert KoBra twee gala-avonden met een theatervoorstelling of concert. Voor deze besloten activiteiten ontvangen de deelnemers telkens zes toegangsbewijzen.
 • Het KoBra-seizoen wordt geopend met culturele en culinaire activiteit waarvoor de deelnemers en hun partner worden uitgenodigd.
 • De deelnemers ontvangen elk jaar maximaal 20 kaarten voor een selectie (internationale) theatervoorstellingen en concerten uit het regulier aanbod van Theaters Tilburg.
 • Om de twee jaar organiseert KoBra een tweedaagse culturele reis voor de deelnemers en hun partner.
 • Het KoBra-bestuur zorgt dat nieuwe KoBra-deelnemers een ‘buddy’ krijgen die helpt om zoveel mogelijk uit het deelnemerschap te halen.

Interesse? Neem dan contact op een stuur een e-mail naar KoBra@theaterstilburg.nl

kennismaken