Deelnemen aan KoBra

KoBra biedt directies van bedrijven de mogelijkheid om het bevorderen van culturele activiteiten te combineren met relatiemanagement.
Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u vragen over de deelname aan KoBra, vul dan het contactformulier in of neem even contact op met het KoBra management.

Aantal deelnemers

Omdat het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 70 kan het zijn dat u na aanmelding op de wachtlijst wordt geplaatst. Aan het eind van elk kalenderjaar worden de nieuwe aanmeldingen door het bestuur behandeld en wordt bepaald welke bedrijven worden uitgenodigd om vanaf het volgende kalenderjaar deel te nemen aan KoBra. Daarbij wordt rekening gehouden met de spreiding over verschillende branches.

Jaarlijkse bijdrage

Deelnemers verbinden zich telkens voor een periode van steeds twee volle kalenderjaren aan KoBra en betalen jaarlijks een vaste bijdrage. Dit omdat het ene jaar een tweedaagse reis en het andere jaar een drie-daagse vliegreis wordt georganiseerd. Deelname aan alle activiteiten is gratis voor alle aan KoBra deelnemende bedrijven. Heeft u interesse om deel te nemen lees dan eerst het reglement van deelname.

Nieuw: deelnemen op invitatie

Naast het reguliere KoBra-deelnemersschap is he invitatie-deelnemersschap ontwikkeld. Dit deelnemerschap staat open voor jonge en of startende ondernemers die kennis willen maken met KoBra, maar zich nog niet direct willen vastleggen. Op invitatie kan de deelnemer tegen een gereduceerd tarief kennis maken met hetgeen KoBra te bieden heeft.