Gehouden bij opening KoBra-seizoen 12 september ‘20 

 

Zoals u weet vierKoBra in 2021 het 25 jarig bestaan. In die tijd is KoBra uitgegroeid tot een van de belangrijkste netwerken in Midden-Brabant. 

Het KoBra-bestuur wil dat graag zo houden en dat betekent dat er ook verder vooruit wordt gekeken. Het is van groot belang dat KoBra aantrekkelijk blijft voor de huidige deelnemers, maar ook blijft vernieuwen en interessant is voor jonge en veelbelovende startende ondernemers. 

Het bestuur is begin dit jaar daarom in gesprek gegaan met een selectie van de huidige deelnemers en daaruit kwamen belangrijke aandachtspunten voor een KoBra 2.0.  

Bij de opening van het KoBra-seizoen op 12 september heeft Rob van Steen een mondelingen enquête gehouden onder de aanwezige deelnemers en hun partner. 

 

Aantal deelnemers 

KoBra heeft op dit moment een maximaal aantal deelnemers dat ligt rond de 60 bedrijven. 

Op de vraag of dit aantal te hoog, te laag of precies goed is, gaf het overgrote deel van deelnemers gaf aan dit aantal precies goed te vinden. Het is een mooi aantal om mee op reis te gaan en voor de KoBra-activiteiten.  

Aantal KoBra-activiteiten 

KoBra organiseert normaal gesproken 2 maal per jaar een gala-avond of event waarbij u gasten kunt uitnodigen en 1 maal per jaar de opening van het seizoen in kleine setting. 

Op de vraag of het aantal activiteiten voldoende is gaf het merendeel van de deelnemers aan dit aantal goed te vinden. Meer activiteiten organiseren is beslist niet nodig. 

De deelnemers kiezen liever voor kwaliteit dan kwantiteit. 

 
Programma KoBra-activiteiten 

Over het algemeen is de voorstelling/concert op de gala-avonden voldoende aansprekend om mijn gasten enthousiast te maken. 

Bij deze stelling gaven de deelnemers aan dat het zeer afhankelijk is van het programma of de gasten enthousiast reageren. Bij sommige voorstellingen is het heel erg lastig om gasten te interesseren en dat voelt minder goed. Belangrijk is een hoogwaardig programma dat entertainend is, bij voorkeur met bekende namen die tot de verbeelding spreken. 

 

 

 

De afterparty 

Over het algemeen ben ik enthousiast over de afterparty bij de KoBra-gala’s. 

Bij deze stelling gaven de deelnemers bijna unaniem aan dat ze over het algemeen positief zijn over de afterparty’s, maar dat er ook wel eens een avond bij zit waarover ze minder enthousiast zijn.  

 

Belangrijkste doel 

Op deze vraag geven bijna alle aanwezige deelnemers aan dat ze het het belangrijkst vinden om van de genodigde gasten te horen dat ze een geweldige avond hebben gehad. 

Het netwerken komt op een goede tweede plaats. 

 

Kledingadvies 

Als kledingadvies voor de events of galaavonden, gaat de voorkeur van het merendeel van  heren uit naar black tieOngeveer 75% van de dames kiest voor de heren voor tenue de ville. In het kledingadvies feestelijk kunnen zowel de dames als de heren zich vinden.  

Een goede compromis is om het kledingadvies af te wisselen en waar mogelijk af te stemmen op de voorstelling. 

 

KoBra-sponsoring 

25% van de KoBra-deelnemersbijdrage komt ten goede aan de podiumkunsten in Tilburg. Als tegenprestatie hiervoor kunt u elk jaar kiezen uit een selectie sponsorvoorstellingen. 

Het merendeel van de aanwezige deelnemers geeft aan dit bedrag precies goed te vinden. 

Ongeveer 15 % van de deelnemers vindt het bedrag te laag. Er zijn geen deelnemers die het bedrag te hoog vinden. 

 

Extra activiteit 

Op de vraag of het gewenst is om dit najaar nog een extra activiteit te organiseren omdat de activiteiten in het voorjaar zijn geannuleerd geeft ongeveer 75% van de deelnemers aan het aantal activiteiten voor dit najaar voldoende te vinden. Ongeveer 25% heeft belangstelling voor een extra activiteit. Het moet dan wel een aantrekkelijke activiteit zijn en deze zou moeten plaatsvinden in november. 

 

Bestemming KoBra-reis 

In juni dit jaar heeft het bestuur als bestemming voor de jubileumreis in 2021 gekozen voor een vierdaagse reis naar St Petersburg van 28 t/m 31 mei. Op de vraag hoe de deelnemers, met de kennis van nu, aankijken tegen deze bestemming adviseert ongeveer 80% van de deelnemers het bestuur om, indien enigszins mogelijk, verder te gaan met de organisatie van deze reis. Een klein deel van de deelnemers is iets voorzichtiger en adviseert om in 2021 te kiezen voor een reis iets dichter in de omgeving.