KoBra Cultuursponsoring

Jaarlijks wordt 25% van de deelnemersbijdrage besteed aan cultuursponsoring. Met een deel van dit bedrag worden internationale topvoorstellingen in Theaters Tilburg mogelijk gemaakt. Een ander deel is met name bestemd voor regionale culturele initiatieven die KoBra een warm hart toedraagt. Als KoBradeelnemer geniet u van tegenprestaties zoals toegangskaarten voor u en uw relaties.

In 2019 heeft KoBra een bijdrage beschikbaar gesteld aan de volgende projecten:

 

Tilburgs Studenten Cabaret: benefietavond
april 2019

Cast: pilot talkshow BOUWSTOF
april 2019

Oranje Comité: Bevrijdingsconcert in de Piushaven
mei 2019

Factorium: Muzikale City Tour 
juni 2019

MAF jongeren: voorstellingen
juni 2019

Jazz Festival Tilburg: Make it
september 2019

Festival Circolo 
oktober 2019

Tilburgse Opera: concert 75 jaar Vijheid
november 2019

Het Zuidelijk Toneel: Verhalen die niet mogen worden vergeten
d
ecember 2019

 

Criteria KoBra-sponsoring

Sponsoraanvragen aan KoBra kunnen in principe worden ingediend voor culturele projecten gericht op de podiumkunsten, bij voorkeur met een relatie naar Theaters Tilburg. De projecten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria/uitgangspunten:

  • publieksbereik
  • betekenis voor de stad, draagvlak
  • reële en sluitende begroting
  • de bijdrage van KoBra is in belangrijke mate bepalend voor de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie van het initiatief
  • artistiek niveau

Een sponsoraanvraag kan zowel worden ingediend door amateur- als door professionele gezelschappen. Indien er een bedrag beschikbaar wordt gesteld dan geldt de volgende voorwaarde:

  • binnen een maand na de datum van uitvoering dient de aanvrager een kort verslag met een eindafrekening op te sturen naar KoBra.