KoBra Cultuursponsoring

Jaarlijks wordt 25% van de deelnemersbijdrage besteed aan cultuursponsoring. Met een deel van dit bedrag worden internationale topvoorstellingen in Theaters Tilburg mogelijk gemaakt. Een ander deel is met name bestemd voor regionale culturele initiatieven die KoBra een warm hart toedraagt. Als KoBradeelnemer geniet u van tegenprestaties zoals toegangskaarten voor u en uw relaties.

In 2017 stelt KoBra een sponsorbijdrage beschikbaar voor:

Oranje Comité: Bevrijdingsconcert in de Piushaven
mei 2017

Stichting Muziektheater Tilburg: voorstelling Moordhoek
mei 2017

Organisatie Koningsdag
mei 2017

Vrienden Theaters Tilburg: VriendenCultuurPrijs
september 2017

De organisatie van het Operaconcert Cenakel
september 2017

Bijdrage aan kunstwerk Anish Kapoor voor De Pont
september 2017

Criteria KoBra-sponsoring

Sponsoraanvragen aan KoBra kunnen in principe worden ingediend voor culturele projecten gericht op de podiumkunsten, bij voorkeur met een relatie naar Theaters Tilburg. De projecten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria/uitgangspunten:

  • publieksbereik
  • betekenis voor de stad, draagvlak
  • reële en sluitende begroting
  • de bijdrage van KoBra is in belangrijke mate bepalend voor de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie van het initiatief
  • artistiek niveau

Een sponsoraanvraag kan zowel worden ingediend door amateur- als door professionele gezelschappen. Indien er een bedrag beschikbaar wordt gesteld dan geldt de volgende voorwaarde:

  • binnen een maand na de datum van uitvoering dient de aanvrager een kort verslag met een eindafrekening op te sturen naar KoBra.