KoBra Cultuursponsoring

Jaarlijks wordt 25% van de deelnemersbijdrage besteed aan cultuursponsoring. Met een deel van dit bedrag worden internationale topvoorstellingen in Theaters Tilburg mogelijk gemaakt. Een ander deel is met name bestemd voor regionale culturele initiatieven die KoBra een warm hart toedraagt. Als KoBradeelnemer geniet u van tegenprestaties zoals toegangskaarten voor u en uw relaties.

In 2018 heeft KoBra een bijdrage beschikbaar gesteld aan de volgende projecten:

Branded Cinema: dansfilm Home
januari 2018

R-Newt: Portraits
januari 2018

Tilburgse Revue: 13e Revue
januari 2018

Des Unique: Down the rabbit hole
maart 2018

Oranje Comité: Bevrijdingsconcert in de Piushaven
mei 2018

Stichting De grote Muziekreis: De Grote Muziekreis
mei 2018

Musical Talent Gala
juni 2018

Vrienden Theaters Tilburg: VriendenCultuurPrijs
september 2018

Jazz Festival Tilburg: Make it
september 2018

Tilburgse Opera: Tilburgse Opera pakt uit
september 2018

Koninklijke Souvenir Kamermuziek: concert András Schiff
september 2018

Festival Circolo in het Leijpark
oktober 2018

Stichting Sporck: Jubileumconcert Tilburg op Vleugels
oktober 2018

 

Criteria KoBra-sponsoring

Sponsoraanvragen aan KoBra kunnen in principe worden ingediend voor culturele projecten gericht op de podiumkunsten, bij voorkeur met een relatie naar Theaters Tilburg. De projecten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria/uitgangspunten:

  • publieksbereik
  • betekenis voor de stad, draagvlak
  • reële en sluitende begroting
  • de bijdrage van KoBra is in belangrijke mate bepalend voor de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie van het initiatief
  • artistiek niveau

Een sponsoraanvraag kan zowel worden ingediend door amateur- als door professionele gezelschappen. Indien er een bedrag beschikbaar wordt gesteld dan geldt de volgende voorwaarde:

  • binnen een maand na de datum van uitvoering dient de aanvrager een kort verslag met een eindafrekening op te sturen naar KoBra.